Có trụ sở tại Sallèles-d’Aude, một ngôi làng nằm ở miền Nam nước Pháp, ở Occitanie. Ban đầu cty chuyên về đóng gói rượu vang. Ngày nay, cô ấy đang thay đổi hướng đi bằng cách trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh thành phẩm. Hoạt động phát triển mạnh này dựa trên mối quan hệ đối tác vững chắc với các nhà sản xuất địa phương, những người cung cấp. Cùng với những thứ khác, các nguyên liệu thiết yếu để làm rượu vang. Các chuyên gia của CVS phụ thuộc vào việc lắp ráp và làm già các vintages để cuối cùng đưa chúng ra thị trường dưới dạng thành phẩm.